Polityka prywatności

Privacy policy

English version below

 

 1. Wprowadzenie

  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Henniger Investment S.A.. Dając przykład organizacji odpowiedzialnej oraz świadomej, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Henniger Investment S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. Jesteśmy świadomi, iż informacja ma określoną wartość, należącą chronić w odpowiedni sposób. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ich wykorzystywania oraz pozyskiwania.

 2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie? 

  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma Henniger Investment S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Odnosi się to do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 3. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

  Pragniemy, by wszelkie informacje w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których je przetwarzamy, były zrozumiałe. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem operacji przetwarzania danych osobowych przedstawionym poniżej.

  1. Informacje ogólne

   Każda z osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, bądź odwiedzających naszą stronę internetową, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazuje. Niniejszym informujemy, że pozyskane w ten sposób dane o użytkownikach ograniczamy do zbędnego minimum, koniecznego do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.  

  2. Cookies

   1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Odkrywców 13.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej
  3. Zgłoszenia i formularze online  

   Odwiedzający stroną internetową Henniger Investment S.A., mają Państwo możliwość kontaktu z firmą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W celu skorzystania z tej możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się swoich danych osobowych. Informujemy, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu, dla którego zostały  podane i za  zgodą osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

   Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

  4. Newsletter

   Odwiedzający stroną internetową Henniger Investment S.A. , mają Państwo możliwość subskrypcji naszego Newslettera. W celu skorzystania z tej możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się adresu e-mail. Informujemy, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu, dla którego został  podany i za  zgodą osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane będziemy przechowywać maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

 4. Odbiorcy danych  

  Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.  

  Możemy przekazywać dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w imieniu Spółki oraz podmiotom, z którymi współpracujemy. Ponadto, dane mogą być przekazywane dostawcom takich usług jak informatyczne, prawne itd. Dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których osoby, których dane dotyczą zażądali lub które autoryzowali, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli Spółka jest do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego. 

  Ponadto, dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki. 

 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

  Prawa osób fizycznych względem przetwarzania danych osobowych obejmują: 

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
  2. Prawo do poprawiania danych 
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  4. Prawo do żądania usunięcia danych 
  5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

  Z praw, o których mowa powyżej skorzystać można poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail odo@hennigerinvestment.pl lub listownie na adres: Henniger Investment S.A. ul. Odkrywców 13, 31–351 Kraków.  

  Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Henniger Investment S.A. jako ich administrator odpowiada za realizację tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Ponadto, informujemy, iż w oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 6. Zmiany niniejszej Polityki prywatności.  

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.  

 

Privacy policy

 1. Introduction

  Personal data protection and information security are always a priority for Henniger Investment S.A. As an organization who sets an example of responsibility and caution, we want to properly inform you about matters related to the processing of personal data. The basic legal act pursuant to which Henniger Investment S.A. processes your personal data is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as “GDPR”. We are aware that information has a specific value that should be protected in an appropriate manner. Mindful of the security of your data, in this document we present key information regarding the legal basis for the processing of personal data, their use and acquisition.

 2. When does this Privacy Policy apply? 

  This privacy policy applies to all cases in which Henniger Investment S.A. is the administrator of personal data and processes personal data. This applies to personal data obtained directly from the person to whom this is pertinent.

 3. Scope, methods and purposes of data processing

  We wish all information regarding the methods and legal grounds for the processing of personal data, as well as the purposes for which we process them, to be understandable. We encourage you to read the list of personal data processing operations presented below.

  1. General information

   Any natural person using the services we provide electronically or visiting our website, has control over the personal data that they provide to us. We hereby inform you that the user data obtained in this way is limited to the unnecessary minimum necessary to provide services at the expected level.  

  2. Cookies

   1. The website does not automatically collect any information, except for information contained in your cookies.
   2. Cookie files are electronic data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.
   3. The legal entity placing cookies on the Website User's end device and obtaining access to them is the Website operator: Henniger Investment Spółka Akcyjna with its registered office at 13 Odkrywców, Krakow.
   4. Purpose for using cookies:
    • adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to their individual needs.
    • creating statistics that help to understand how Website Users use our website, which allows us to improve its structure and content;
    • maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter their login and password on each subpage of the Website
   5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off their software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
   6. The Website uses the following types of cookies:
    • "Necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website;
    • “Security” cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraudulent authentication on the Website;
    • "performance" cookies, enabling the collection of information on the use of the website pages;
    • "Functional" cookies, enabling "remembering" the settings selected by the User and personalization of the User's interface, e.g. in terms of the selected language or region of the User, font size, website appearance, etc;
    • "Advertising" cookies, enabling the delivery of more tailored advertising content to the Users’ interests.
   7. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on the User's end device by default. The Website Users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform the user every time they are saved. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings.
   8. The website operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.
   9. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.
   10. More information on cookies is available in the "Help" section in the User’s browser menu./li>
  3. Online applications and forms  

   When visiting the Henniger Investment S.A. website, you have the option of contacting the company by filling in our contact form. In order to use this option, it is necessary to provide us with your personal data. Please be advised that they will be used only for the purpose for which they were given and with the consent of the person contacting us (Article 6 (1) (a) of the GDPR).We will store your data for the period necessary to perform the tasks resulting from the content of the correspondence, up to the time withdrawal of consent. Withdrawal of previously granted consent does not affect the lawfulness of the processing of data which was carried out on the basis of the above-mentioned consent before its withdrawal.

   We kindly ask you not to provide information via websites that contain special categories of personal data, listed in art. 9 paragraph 1 GDPR (personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation, or criminal history). In the case of providing such information for any reason, it will constitute your express consent to the collection and use of such information by us as set out herein or as specified in the place where the information was disclosed.

  4. Newsletter

   When visiting the website of Henniger Investment S.A., you have the option of subscribing to our newsletter. In order to take advantage of this option, it is necessary to provide us with an e-mail address. Please be advised that they will be used only for the purpose for which it was provided and with the consent of the person subscribing (Article 6 (1) (a) of the GDPR). We will store your data for the period necessary to perform the tasks resulting from the content of the correspondence, up to the time withdrawal of consent. Withdrawal of previously granted consent does not affect the lawfulness of the processing of data which was carried out on the basis of the above-mentioned consent before its withdrawal.

 4. Data recipients  

  We provide personal data to other entities on the basis of legal requirements or in connection with the purpose for which they were provided to us. At the same time, we declare that we only use the services of verified entities, known on the local market who guarantee data security. Agreements under which we entrust the processing of personal data contain provisions on the protection measures required by us, ensuring the confidentiality, integrity and availability of the data provided.  

  We may transfer personal data to companies or other trustworthy business partners who provide services on behalf of the Company and entities with whom we cooperate. In addition, data may be transferred to providers of services such as IT, legal, etc. Personal data is transferred to these entities and other third parties only if it is necessary to perform the services requested or authorized by its data subjects, to protect rights, property or security, or if the Company is obliged to do so under applicable laws, court regulations or regulations of other offices or if the disclosure of personal data is otherwise necessary to support legal or criminal arrangements or a court trial. 

  In addition, authorized employees of the company will have access to personal data. 

 5. Rights related to the processing of personal data 

  The rights of individual persons with regard to the processing of personal data include: 

  1. The right to access your personal data; 
  2. The right to correct data; 
  3. The right to restriction of data processing; 
  4. The right to request the deletion of data; 
  5. The right to transfer data to another data administrator 

  You may exercise the above-mentioned rights by contacting us at the e-mail address odo@hennigerinvestment.pl or by post to the following address: Henniger Investment S.A. ul. Katowicka 41, 31–351 Kraków, Poland.  

  Natural persons have specific rights regarding their personal data, and Henniger Investment S.A. as their administrator is responsible for the implementation of these rights, in accordance with applicable law.

  Furthermore, we would like to inform you that on the basis of your personal data no automated decisions will be made, including profiling.

  You are also entitled to a complaint to the supervisory institution - the President of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 6. Changes to this Privacy Policy  

  We undertake to regularly review this Privacy Policy and amend it when it proves necessary or desirable due to: the introduction of new legal regulations, new guidelines of authorities responsible for the supervision of personal data protection processes, best practices in the area of​personal data protection.