Polityka prywatności 

 1. Wprowadzenie

  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Henniger Investment S.A.. Dając przykład organizacji odpowiedzialnej oraz świadomej, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Henniger Investment S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. Jesteśmy świadomi, iż informacja ma określoną wartość, należącą chronić w odpowiedni sposób. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ich wykorzystywania oraz pozyskiwania.

 2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie? 

  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma Henniger Investment S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Odnosi się to do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 3. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

  Pragniemy, by wszelkie informacje w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których je przetwarzamy, były zrozumiałe. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem operacji przetwarzania danych osobowych przedstawionym poniżej.

  1. Informacje ogólne

   Każda z osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, bądź odwiedzających naszą stronę internetową, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazuje. Niniejszym informujemy, że pozyskane w ten sposób dane o użytkownikach ograniczamy do zbędnego minimum, koniecznego do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.  

  2. Cookies

   1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Katowickiej 41
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej
  3. Zgłoszenia i formularze online  

   Odwiedzający stroną internetową Henniger Investment S.A., mają Państwo możliwość kontaktu z firmą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W celu skorzystania z tej możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się swoich danych osobowych. Informujemy, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu, dla którego zostały  podane i za  zgodą osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

   Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

  4. Newsletter

   Odwiedzający stroną internetową Henniger Investment S.A. , mają Państwo możliwość subskrypcji naszego Newslettera. W celu skorzystania z tej możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się adresu e-mail. Informujemy, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu, dla którego został  podany i za  zgodą osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane będziemy przechowywać maksymalnie do czasu jej cofnięcia. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

 4. Odbiorcy danych  

  Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.  

  Możemy przekazywać dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w imieniu Spółki oraz podmiotom, z którymi współpracujemy. Ponadto, dane mogą być przekazywane dostawcom takich usług jak informatyczne, prawne itd. Dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których osoby, których dane dotyczą zażądali lub które autoryzowali, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli Spółka jest do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego. 

  Ponadto, dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki. 

 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

  Prawa osób fizycznych względem przetwarzania danych osobowych obejmują: 

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
  2. Prawo do poprawiania danych 
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  4. Prawo do żądania usunięcia danych 
  5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

  Z praw, o których mowa powyżej skorzystać można poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail odo@hennigerinvestment.pl lub listownie na adres: Henniger Investment S.A. ul. Katowicka 41, 31–351 Kraków.  

  Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Henniger Investment S.A. jako ich administrator odpowiada za realizację tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Ponadto, informujemy, iż w oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 6. Zmiany niniejszej Polityki prywatności.  

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.  

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszego newslettera i bądź informowany na bieżąco o aktualnościach oraz ofertach nieruchomości!

Informacje o cookies | Polityka prywatności

Obserwuj nas na:

Masz pytania lub wątpliwości?

Umów się na spotkanie

Napisz do nas lub zadzwoń! Nasz zespół pomoże Ci dobrać najlepszą dla Ciebie ofertę mieszkaniową!